Beskikket tillidsmand for autobranchen

"De fleste virksomheder kan reddes, men det er vigtigt, at foranstaltningerne bliver indledt korrekt."

Autobranchen er en vanskelig branche. Det er nok den mest kapitalkrævende branche i detailleddet overhovedet i forhold til omsætning og afkast. Der er ikke mange brancher, hvor man kan måle forskellen på succes og fiasko med sølle 3% - 4% af den totale omsætning.

Af samme grund er autobranchen også meget konjunkturfølsom. I en længere periode har tiderne været særdeles gunstige for autobranchen. De fleste virksomheder har forstået at udnytte de gode tider på den rigtige måde. Det vil sige, at man ruster sig til de mindre gode tider, som vi erfaringsmæssigt ved, der kommer igen. og som kan give autobranchen meget alvorlige likviditetsproblemer. Det kan helt naturligt medføre en så stor stramning af økonomien, at det som yderste konsekvens kan medføre, at der i nogle tilfælde skal vedtages drastiske skridt, således at virksomheden kan overleve.

Det må være realistisk at vurdere, at der blandt branchens virksomheder kan blive et problem af ovennævnt art. Derfor vil jeg gøre opmærksom på min eksistens og min erfaring med løsning af problemer af denne specielle art. De fleste virksomheder kan reddes, men det er vigtigt, at foranstaltningerne bliver indledt korrekt, og at der gribes ind på et tidligt tidspunkt, for ikke at miste muligheden for en kreditorordning (Akkordordning).

Jeg vil ikke undlade at gøre opmærksom på, at jeg siden 1992 har været beskikket af Domstolsstyrelsen som fagkyndig tillidsmand for autobranchen ved akkordforhandlinger. I den forløbne periode har jeg deltaget som fagkyndig tillidsmand for flere virksomheder i autobranchen ved akkordforhandlinger, hvor resultaterne er blevet gode og levedygtige virksomheder.

Som værende autobranchens tillidsmand er jeg altid rede til - uden forbehold og under diskretion - altid at drøfte eventuelle problemer.

Beskikket af Domstolsstyrelsen

Villy Nissen har siden 1992, været beskikket af Domstolsstyrelsen som fagkyndig tillidsmand for autobranchen ved akkordforhandlinger.

Ansvarsfraskrivelse

VILLY NISSEN ApS har efter bedste evne bestræbt sig på at sikre, at oplysningerne på sitet er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager sig intet ansvar for fejl, stavefejl og udeladelser. VILLY NISSEN ApS er heller ikke ansvarlig for hensigtsmæssigheden af oplysningerne og indholdet på sitet.