Hvad er en gældssanering?

Gældssanering er en ordning, hvor skyldnerens gæld kan blive slettet eller sat ned. Hvis gælden bliver sat ned, bliver der lavet en afdragsordning for resten af gælden.

Skifteretten kan efter en skyldners begæring afsige kendelse om gældssanering, såfremt skyldneren godtgør, at skyldneren ikke er i stand til – og inden for de nærmeste år ingen udsigt til – at kunne opfylde sine gældsforpligtelser, og det må antages, at gældssaneringen vil føre til en varig forbedring af skyldnerens økonomiske forhold.

Skifteretten kan bl.a. nægte gældssanering hvis skyldnerens økonomiske forhold er uafklarede, eller en ikke uvæsentlig del af gælden er pådraget ved strafbare eller erstatningspådragende forhold.
Kendelse om gældssanering kan kun afsiges hvad angår skyldnere, som er fysiske personer.

Hvordan søges der om en gældssanering?

Der kan hentes en speciel blanket i Skifteretten. Blanketten skal udfyldes med fyldige svar på blankettens spørgsmål.
Der skal oplyses personlige forhold og familieforhold. Forventede indtægter og udgifter. Alle aktiver og passiver m.v.

Gældssaneringen medfører ikke, at gælden også bortfalder eller bliver sat ned i forhold til en kautionist. Skyldneren skal være forberedt på at gældsaneringssagen vil medføre, at evt. banken henvender sig til kautionisten.

Hvad sker der under en gældssanering?

Skifteretten indkalder normalt til et møde med deltagelse af bl.a. skifterettens advokat.

Efter skifterettens kendelse omfatter gældssaneringen al gæld. Dog gælder særlige regler om gæld med pant i bl.a. hus eller bil.

VILLY NISSEN er din tillidsmand

Føler du, din virksomhed kan komme i vanskeligheder – eller allerede er kommet i vanskelig-heder – er du altid velkommen at kontakte os. Villy Nissen er siden 1992 været beskikket af Domstolsstyrelsen som fagkyndig tillidsmand for autobranchen. Vi har hjulpet adskillige virksomhedsejere med et godt resultat. Kontakten koster kun en telefonsamtale, og det foregår under fuld diskretion.

Beskikket af Domstolsstyrelsen

Villy Nissen har siden 1992, været beskikket af Domstolsstyrelsen som fagkyndig tillidsmand for autobranchen ved akkordforhandlinger.

Ansvarsfraskrivelse

VILLY NISSEN ApS har efter bedste evne bestræbt sig på at sikre, at oplysningerne på sitet er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager sig intet ansvar for fejl, stavefejl og udeladelser. VILLY NISSEN ApS er heller ikke ansvarlig for hensigtsmæssigheden af oplysningerne og indholdet på sitet.