Vurdering og salg af virksomheder

Siden 19. februar 1976 har vi arbejdet med vurdering og salg af igangværende autoværksteder og bilforretninger i hele Danmark.

Mange gange ønsker en virksomhedsejer en vurdering af virksomhedens værdi.

Det kan f.eks. være i forbindelse med:

 • Et salg som igangværende virksomhed, helt eller delvist.
 • Udlejning eller bortforpagtning.
 • Ændring fra privat til selskab.
 • I forbindelse med ophør af kompagniskab.
 • I forbindelse med skilsmisse.
 • I forbindelse med boopgørelse m.v.

Ved en vurderingsforretning udarbejder vi en specificeret salgspris på virksomheden baseret på en analyse af virksomhedens indtjeningsevne. Endvidere afleverer vi en "Økonomisk oversigt", der indeholder bl.a.:

 • Salgspris.
 • Kontant udbetaling.
 • Evt. omfinansiering af ejendommen.
 • Handelsomkostningerne.
 • Kontant, likvid overskud.
 • Sælger-pantebrev.

Ved aflevering af den "Økonomiske oversigt" til revisoren har denne muligheder til at beregne de skattemæssige konsekvenser ved et salg.

Prisen for at få udarbejdet en vurdering er naturligvis en fast pris.

Såfremt man derefter ønsker, at vi skal medvirke til et evt. salg til den salgspris, vi har vurderet, tilbyder vi vor assistance. Omkostningerne til salgsarbejdet afholdes af os, og sælgeren får ingen økonomiske krav, med mindre der sker et salg, hvorefter vi skal honoreres iflg. den "Økonomiske oversigt".

Beskikket af Domstolsstyrelsen

Villy Nissen har siden 1992, været beskikket af Domstolsstyrelsen som fagkyndig tillidsmand for autobranchen ved akkordforhandlinger.

Ansvarsfraskrivelse

VILLY NISSEN ApS har efter bedste evne bestræbt sig på at sikre, at oplysningerne på sitet er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager sig intet ansvar for fejl, stavefejl og udeladelser. VILLY NISSEN ApS er heller ikke ansvarlig for hensigtsmæssigheden af oplysningerne og indholdet på sitet.