Generationsskifte

Gør din virksomhed optimal salgbar - så får du bedre råd til en god pensionisttilværelse.

Det er vigtigt, at man i god tid forbereder et generationsskifte, idet perioden for at gøre virksomheden salgbar kan kræve flere år. Selv en ny ejer bør allerede fra starten af sin karriere som ejer og leder forberede et generationsskifte. To ting er vigtigt for at tilpasse virksomheden:

  • Virksomheden skal være fremtidsorienteret og tilpasset markedssituationen. Goodwillen skal være god, det vil sige, at kundeplejen skal være optimal. Ejeren må ikke nedtrappe virksomheden, i takt med at lysten bliver mindre.
  • Virksomheden skal tilpasses med en fornuftig organisationsstruktur. Det kan måske gøres ved at oprette ejerskabet i en passende selskabsstruktur, der kan tilpasses såvel større virksomheder som til helt små virksomheder.

Som det fremgår af foranstående to punkter, er det i forbindelse med det første punkt ejerens indstilling, vilje og dygtighed til at drive virksomheden godt, der bestemmer salgbarheden. Med hensyn til det andet punkt er det selvfølgelig de fordelagtigere skattemæssige konsekvenser ved et salg, der gør sig gældende.

Derfor: Gør din virksomhed optimal salgbar. Så får du bedre råd til en god pensionisttilværelse. (Kontakt os gerne og brug vor erfaring).

Generationsskifte - Vi gør det optimalt, du sparer pengene.

Normalt, - og efter gældende regler -, godkender skattemyndighederne kun én måde at beregne de skattemæssige konsekvenser ved et generationsskifte. Myndighederne vil som regel have en beregning, hvor et gennemsnit af de sidste 3 til 5 års regnskabsresultater bliver brugt som grundlag til beskatning ved generationsskiftet.

Efter vor bedste overbevisning skal beskatningsgrundlaget være beregnet ud fra den forudsætning, at den nye ejer, - altså ejeren efter en foretaget generationsskifte -, ikke har muligheder for at opnå de regnskabsresultater, som den "gamle" ejer havde. Den alt overvejende forklaring er, at den "gamle" ejer var økonomisk konsolideret, hvorimod den nye ejer skal købe virksomheden, hvortil der skal fremskaffes en stor nødvendige kapital. Derfor skal en beregning af goodwill foretages som om, at virksomheden er i en salgssituation, og i den forbindelse foretages en detailleret analyse af:

  • Salgsafdelingen.
  • Værkstedet.
  • Reservedelslageret.
  • Administrationen.
  • Lokaleomkostningerne.
  • Finansieringen.
  • Etableringsomkostningerne.

Lad os nævne et typisk eksempel

For nogle år siden blev vi kontaktet af en større revisionsfirma, der bad os om at lave en beregning af goodwill i forbindelse med et generationsskifte. Skattemyndighederne havde fastsat ca. kr. 1.700.000 som goodwill, der således skulle beskattes, idet myndighederne havde lavet en beregning efter gennemsnittet af de seneste 3 års regnskabsresultater. Vi udarbejdede et budget baseret på, at virksomheden blev solgt til en fastlagt salgspris. Budgettet var dokumenteret til den mindste detalje, og vor beregning viste derefter en goodwill på kr. 274.000. Efter 2 møder med myndighederne godkendte de, at kr. 274.000 blev brugt som grundlag til beskatning.

Vi har for ikke længe siden afsluttet en mindre sag angående beregning af goodwill. Efter den gængse metode, (3-5 års regnskabsresultater), skulle beskatningsgrundlaget være kr. 570.000. Efter vor beregning skulle beskatningsgrundlaget derimod være kr. 94.600, hvilket derefter blev godkendt af myndighederne.

Der er ikke mange, der ved det, men vor erfaring viser, at der kan spares virkelig mange penge, såfremt man udfører et generationsskifte på den rigtige og optimale måde. Virksomhedsejere, deres revisor eller advokat er altid velkommen til at kontakte os angående beregning af goodwill. Selvfølgelig uden forbindende.

Beskikket af Domstolsstyrelsen

Villy Nissen har siden 1992, været beskikket af Domstolsstyrelsen som fagkyndig tillidsmand for autobranchen ved akkordforhandlinger.

Ansvarsfraskrivelse

VILLY NISSEN ApS har efter bedste evne bestræbt sig på at sikre, at oplysningerne på sitet er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager sig intet ansvar for fejl, stavefejl og udeladelser. VILLY NISSEN ApS er heller ikke ansvarlig for hensigtsmæssigheden af oplysningerne og indholdet på sitet.